Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna Niemowlętom i Dzieciom. 15.09.2015

Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Niemowlętom i Dzieciom za nami. Mamy nadzieję, że teraz żaden z Uczetników już nie ma wątpliwości, że jest odpowiednio przygotowany do reagowania w razie nieszczęśliwego wypadku z udziałem Dziecka

1 077